Music
Music, 12.05.2021 04:55, kateclaire

1. Ang pinakasopranong lipon at siyang karaniwang nagdadala ng melodiya at tugtugin.
A. Bandurya
B. Gitara
C. Bajo de Arko
D. Laud​

answer
Answers: 2
Get

Iba pang mga katanungan: Music

image
Music, 28.10.2019 20:28, ShairaGailSanchez
Which of the following is an idiophone. a. kalutang b. kudyapi c. suling d. tongali
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Music, 28.10.2019 20:29, princessgarcia23
Harmonic interval with notes in ascending and stepwise movement
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Music, 14.11.2019 15:23, homersoncanceranguiu
What are the things about the music of israel plss answer it ill give 100pts to those who will answer
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Music, 14.11.2019 15:29, abbigail333
Sacred cloth which is exchanged during marrianges and used as a cover during births
Kabuuang mga Sagot: 2
Do you know the correct answer?
1. Ang pinakasopranong lipon at siyang karaniwang nagdadala ng melodiya at tugtugin.
A. Bandu...

Questions in other subjects:

Konu
Edukasyon sa Pagpapakatao, 17.02.2020 12:05
Konu
Filipino, 17.02.2020 12:05
Konu
Araling Panlipunan, 17.02.2020 12:05

Total solved problems on the site: 13928605